qc1

Vương Quốc Xe Đạp

Bikes The Movie (2019)

Nội dung phim

Ở thành phố xe đạp Spokesville, anh hùng chính Speedy là chiếc xe đạp leo núi chuẩn bị biến thành thủ lĩnh. Tuy nhiên, các xe chạy bằng xăng xuất hiện phá quấy thị trấn, khiến Speedy và những người bạn phải chiến đấu để giữ Spokesville luôn tinh khiết sẽ.

Xem thêm
Vương Quốc Xe Đạp,Bikes The Movie