qc1

Xem Phim Hiểm Họa Vùng Sameri

Chaw (2022)

Nội dung phim

Nội dung Hiểm Họa Vùng Sameri - Chaw Thuyết Minh (2009)

hiền thê áo quan hiền thê

 bối cảnh từ một đô thị nhỏ có tên gọi Sameri ở núi Chiri, một nơi xa vắng, ngăn cách với thị thành xô bồ hối hả. Sự thái hoà ở đô thị miền núi này đã bị xâm phạm khi những xác người liên tục được những nhà sinh thái học đang nghiên cứu động vật hoang dã ở đây tìm thấy.

Xem thêm