qc1

Tiên Cầu Đại Chiến

Soccer Killer (2017)

Nội dung phim

Phim Tiên Cầu Đại Chiến​ bộ phim kể về một nhóm nhân sĩ yêu nước thời nhà Tống dùng phép tắc đá bóng để ứng phó với thù trong giặc ngoài.Hoàng thân quốc thích, thổ phỉ cướp bóc, các cao thủ võ lâm tuần tự xuất hiện, phát hành thành đội bóng phổ thông nhất trong lịch sử, ủ ấp hi vọng báo oán cho đất nước hoàn thành trận thi đấu bóng lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Xem thêm
Tiên Cầu Đại Chiến