qc1

Cảnh Sát Chicago Phần 4

Chicago P.D. Season 4 (2016)

Nội dung phim

Phim Cảnh Sát Chicago Phần 4, Chicago P.D. Season 4 (2016) : Phim Cảnh Sát Chicago Phần 4 là câu chuyện về một tổ chức thuộc phòng cảnh sát Chicago đấu tranh không xong xuôi với các hoạt động tù hãm có tổ chức, buôn lậu thuốc phiện, làm thịt người và hơn thế nữa. Mỗi thành viên đều có kín đáo riêng của mình. Họ sẽ phối hợp với nhau và khắc phục kín đáo riêng của mình như thế nào?...

cỗ ván cỗ ván

Đón xem Phim Cảnh Sát Chicago Phần 4 tại phimvip.com

Xem thêm
Cảnh Sát Chicago Phần 4,Chicago P.D. Season 4