qc1

Cảnh Sát Chicago Phần 3

Chicago P.D. Season 3 (2015)

Nội dung phim

Phim Cảnh Sát Chicago Phần 3, Chicago P.D. Season 3 (2015) : Phim Chicago P.D. là câu chuyện về một công ty thuộc phòng cảnh sát Chicago tranh đấu không kết thúc với các hoạt động tù đọng có tổ chức, buôn lậu thuốc phiện, giết mổ người và hơn thế nữa. Mỗi thành viên đều có bí hiểm riêng của mình. Họ sẽ cấu kết với nhau và khắc phục bí hiểm riêng của mình như thế nào. Phim có sự tham dự của các diễn viên : Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Lee Soffer...

Xem thêm
canh sat chicago phan 3,chicago p.d. season