qc1

Nhị Đệ Tử Mạnh Nhất

Every Pig Has Its Day (2019)

Nội dung phim

Phim Nhị Đệ Tử Mạnh Nhất, Every Pig Has Its Day (2019) : Phim Nhị Đệ Tử Mạnh Nhất xoay nói quanh nói quẩn nhân chính là người không tốt nhưng vô tình giành được phước lành của những con lợn, nhưng cũng là phép thuật kỳ diệu. Trong khi trông thấy cuộc phản công của cuộc thế mình, anh từng bước đánh mất chính mình và đánh mất tình ái thực sự của Xiaoxin ... Khi anh phải đối mặt với sự tuyển lựa của tiếng tăm và tình yêu, chung cục anh đã chọn người sau và thúc đẩy của tình ái thực sự ở Xiaoxin.

Cùng đón xem Phim Nhị Đệ Tử Mạnh Nhất trên Phimvip.com nhé !!!

Xem thêm