qc1

Tiền Đồ Rộng Lớn Của Tái Tiểu Hoa

What A Wonderful Life (2017)

Nội dung phim

Phim Tiền Đồ rộng lớn Của Tái Tiểu Hoa, What A Wonderful Life (2017)  Phim Tiền Đồ rộng lớn Của Tái Tiểu Hoa Sau khi tốt nghiệp đại học, Tái Tiểu Hoa vì muốn thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ mà cố ý ở lại Bắc Kinh để phát triển. Không lợi ích gì tìm được 1 công việc, lại vì những vướng mắc tình cảm với cấp trên Kiều Mã mà bị sa thải. Vì mưu sinh, Tái Tiểu Hoa không cam lòng, quyết định cùng những người bạn học Vưu Lượng, Trương Hồng, Lương diễm lệ liên thủ gây dựng sự nghiệp. Anh chị trẻ mở màn bán buôn 1 khu chợ bán rau hữu cơ. Trong quá trình lập nghiệp, Tiểu Hoa và Vưu Lượng càng ngày càng vươn lên là gần gũi. ngoại giả do những sức ép về tài chính, kinh nghiệm không đủ, quan yếu hơn là vì bệnh tình của mẹ Vưu Lượng nên bọn họ đề xuất đóng cửa siêu thị. Cũng chính vì mẹ mà Vưu Lượng phải ra nước ngoài để phát triển. Tại thời điểm vướng mắc về cả sự nghiệp lẫn tình cảm, Tạ Dịch Quang- người đã từng trợ giúp bọn họ, dần dần bước vào cuộc sống của Tiểu Hoa...

phi tần cỗ ván phi tần

Đón xem Phim Tiền Đồ rộng lớn Của Tái Tiểu Hoa tại phimvip.com

Xem thêm
Tiền Đồ Rộng Lớn Của Tái Tiểu Hoa,What A Wonderful Life