qc1

Cảnh Sát Chicago Phần 2

Chicago P.D. Season 2 (2014)

Nội dung phim

Phim Cảnh Sát Chicago Phần 2, Chicago P.D. Season 2 (2014) : Phim Chicago P.D. là câu chuyện về một tổ chức thuộc phòng cảnh sát Chicago đấu tranh không xong xuôi với các hoạt động tù nhân có tổ chức, buôn lậu thuốc phiện, làm thịt người và hơn thế nữa. Mỗi thành viên đều có bí ẩn riêng của mình. Họ sẽ hài hòa với nhau và khắc phục bí ẩn riêng của mình như thế nào? Phim có sự tham dự của các diễn viên : Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Andre Bellos...

hiền thê quan tài hiền thê

Đón xem Phim Cảnh Sát Chicago Phần 2 tại phimvip.com

Xem thêm
Cảnh Sát Chicago Phần 2,Chicago P.D. Season 2