qc1

Vô Vấn Tây Đông

Forever Young (2018)

Nội dung phim

Vô Vấn Tây Đông (Forever Young)

áo quan áo quan

Nội dung phim Vô Vấn Tây Đông

áo quan áo quan

Phim Vô Vấn Tây Đông lấy đề tài từ giảng đường đại học Thanh Hoa, xoay nói quanh những người hùng là Ngô Lĩnh Lan, è cổ Bằng, Thẩm quang Diệu, Vương Mẫn Giai, Trương Quả Quả, 5 người bạn teen không cùng thời. Nhưng họ có điểm chung đều là những bạn teen có tâm huyết ham mê tuổi xanh và chịu sự khóa khăn để vươn lên trong cuộc sống

áo quan áo quan

áo quan áo quan

Bộ phim làm vượt bậc tình tiết của những bạn teen trong các khoảng  thời gian và không gian khác nhau, do đó mà đã có 4 thời kỳ lịch sử tiêu biểu là thời kỳ 10 năm hoàng kim, thời kỳ kháng chiến, thời kỳ sau kiến quốc, thời kỳ hiện đại. cùng với 4 bạn teen tiêu biểu nhất

áo quan áo quan

áo quan áo quan

Bộ phim mang tác động của các chủ đề phim tình cảm, Chương Tử Di đã nói rằng bộ phim này một trong những kịch bản cô thấy cảm động nhất khi đọc lần đầu. Sau đó cô đã quyết định nhận đóng.

áo quan áo quan

Với những thời kỳ lịch sử khác biệt đã tạo cho cảm giác người xem cảm giác mới lạ và cảm động khi xem phim.

áo quan áo quan

 Mời Anh chị em đón xem bộ phim Vô Vấn Tây Đông trên Phimvip.com!!!

áo quan áo quan

 Chúc Anh chị em xem phim vui vẻ.

Xem thêm
Vô Vấn Tây Đông, Forever Young