qc1

Lần Đầu Biết Yêu

How Are You? (2017)

Nội dung phim

 Phim Lần Đầu Biết Yêu: Được khen ngợi bao nhiêu trong tiết học thể thao thì Mai Mai bị cười nhạo bấy nhiêu trong tiết Anh văn, bởi cô bạn có một chất giọng quê mùa. Sau khi lên cấp 2 , Mai Mai thiên nhiên chạm chán lại Lý Lôi – cậu bạn đã từng giúp mình hồi cấp 1 – và ngay sau đó cảm nắng người ta. Thế nhưng trái lại với Mai Mai, Lý Lôi là 1 cao thủ tiếng Anh.

Xem thêm
Lần Đầu Biết Yêu,How Are You?