qc1

Đại Thánh Giáng Trần

Fight against Buddha (2017)

Nội dung phim

Phim Đại Thánh Giáng trằn nói về hành trình lấy kinh, Sau khi giúp Đường Tăng lấy được kinh, Ngộ Không lại phải đối mặt với một thử thách khác. Vì muốn thành tích Phật Tổ và tu thành chính quả , Đại Thánh quyết định nhập thể xác mình xuống trằn gian , sống cuộc sống người phàm . Trong lúc đó, một nhân vật khác sinh ra náo loạn thiên đình và khiêu chiến với người.đón xem phim Đại Thánh Giáng trằn tại phimvip.com

Xem thêm
dai thanh giang tran,fight against buddha,Đại Thánh Giáng Trần