qc1

Người Bố Hoàn Lương

The Chaperone (2011)

Nội dung phim

Người Bố Hoàn Lương, The Chaperone 2011. Sau khi thử phần nhiều mọi vật dụng ông có thể để lại kết nối với gia đình nhưng không có. Ông tìm mọi cách tranh đấu để tìm một việc chân thật nhưng phần nhiều đều vô ích: ngân hàng cũ của mình, cướp thuyền, do Phillip Larue cung ứng cho anh ta một công việc cuối cùng. Ông tín hiệu trên là nơi nghỉ ngơi của họ. lái xe - chỉ để đổi thay tâm trí của mình ở lần vật dụng hai vừa qua. Nhắc nhở gì đổi thay của trái tim là một thời cơ tốt.  Sally là đi trên một chuyến đi thực tại cho lớp New Orleans bảo tồn lịch sử thiên nhiên và Ray đã được đề nghị là đi kèm. Đó là thời cơ rút cuộc của ông là cha đẻ ông luôn luôn muốn có.Sally và lớp mình đang ở với một trong các chuyến đi dã ngoại rồ dại nhất bao giờ hết.

Xem thêm