qc1

Đêm Mở Màn

Opening Night (2017)

Nội dung phim

Phim Đêm bắt đầu kể về Nick, một ca sĩ Broadway thất bại giờ chuyển sang làm dịch vụ hậu trường cho vở nhạc kịch One Hit Wonders. Ca sĩ chính Brooke bị loại và diễn viên phụ của cô là Chloe phải tiếp quản vai diễn cho đêm bắt đầu trước một hí viện kín chỗ. Phần diễn viên còn lại đều lập dị nên Nick vừa phải tập dượt cho họ, vừa phải phân phối vở diễn, và đảm bảo mọi vũ trang không mắc lỗi cho đêm bắt đầu khi nhiều tình huống cứ liên tiếp xảy ra.​ Đón xem Phim Đêm bắt đầu tại phimvip.com

Xem thêm
dem mo man,opening night,Đêm Mở Màn