qc1

Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

The Dream Journey 2 (2017)

Nội dung phim

Phim The Dream Journey 2 (2017) - Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa: Tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thách thức Ngộ Không cực kỳ gieo neo khi vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt

cung phi cỗ ván cung phi

Ủng hộ Phim Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa tại Phimvip.com!

Xem thêm
giac mong tay du 2: thiet phien cong chua,the dream journey 2,Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa