qc1

Đại Tống Thiếu Niên Chí

Young Blood (2018)

Nội dung phim

Phim Đại Tống Thiếu Niên Chí (2018) : Bộ phim nói về một hàng ngũ thiếu niên mật thám được tập huấn để bảo vệ an nguy của triều đại Bắc Tống. Mỗi người một bắt mắt mà sau lúc trải qua những lần tử sinh thì họ đã dần dần trở thành thấu hiểu, kết đoàn mang nhau để đồng lòng bảo vệ quốc gia của Bắc Tống. 

Chúc rất chung người xem phim vui mắt trên phimvip.com

Xem thêm
Đại Tống Thiếu Niên Chí,Young Blood