qc1

Palm Springs

Palm Springs (2020)

Nội dung phim

Khi Nyles không lo nghĩ lự và cô hầu gái cực chẳng đã Sarah có dịp chạm mặt nhau tại một đám cưới ở Palm Springs, mọi thứ vươn lên là phức hợp khi họ chẳng thể thoát khỏi đó

Xem thêm