qc1

Khách Sạn Đế Vương

The Grand Budapest Hotel (2014)

Nội dung phim

Phim The Grand Budapest Hotel kể về những cuộc xiêu dạt của Gustave H (Ralph Fiennes), một người quản lý khách sạn huyền thoại tại một khách sạn nức tiếng ở Châu Âu giữa 2 thế cục chiến, và Zero Moustafa (Tony Revolori), một viên chức khách sạn mà sau này đã trở nên người bạn thân tin nhất của ông. Chuyện phim xoay vòng vo vụ trộm và cuộc tìm kiếm một bức tranh vô giá thời phục hưng và cuộc chiến tranh dành một của cải bụ bẫm trong một gia đình – hoàn toản đều diễn ra trong thời đoạn xã hội đang có những lay chuyển thâm thúy và bất ngờ.

Xem thêm