qc1

LỜI TÔI NÓI LÀ THẬT

Really? (2018) (2018)

Nội dung phim

Hạ Chí là một nhà sáng chế kế hoạch, tuổi gần trung niên, cả ngày ung dung không có việc gì làm chỉ biết uống rượu chém gió. Có một ngày, anh ta tiện miệng bịa ra một câu chuyện nhưng lại vô tình đúng khớp với sự thực về một tập đoàn tù đọng đang truy tìm sát mình...

Xem thêm