qc1

Tứ Đại Tài Tử

Legendary Four Aces (2000) (2000)

Nội dung phim

Phim Tứ Đại Tài Tử Sau khi công nên danh toại chốn kinh kì, tứ đại tài tử gồm Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trưng Minh và Châu Văn Tân được Ninh Vương triệu về làm bộ hạ dưới thời Đường.Về sau khi mưu mô tạo phản của Ninh Vương ngày càng lộ rõ, liệu bốn người bọn họ có cùng nhau hiệp tác mưu mô gian thần hay không?

Xem thêm