qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 1)

The Big Bang Theory (Season 1) (2006)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ quay vòng vèo cuộc sống 5 nhân vật sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có ước mong làm diễn viên sau đó đã vươn lên là một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao thiệp tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
hoàng hậu
hoàng quan tài mọt sách và hiểu biết cừ khôi của bốn chàng trai đối chọi một cách hí hước với kỹ năng giao thiệp và hiểu biết phổ biến của Penny. Mỗi người một tính cách không giống nhau nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà khoa học thiên tài...

Xem thêm