qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 3)

The Big Bang Theory (Season 3) (2009)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ xoay quành cuộc sống 5 anh hùng sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có ước mơ làm diễn viên sau đó đã trở thành một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao dịch tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
bác bỏ
bác bỏ Sự mọt sách và hiểu biết cao cả của bốn chàng trai đối chọi một cách khôi hài với bản lĩnh giao dịch và hiểu biết thông thường của Penny. Mỗi người một tính cách không giống nhau nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà công nghệ thiên tài...

Xem thêm