qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 4)

The Big Bang Theory (Season 4) (2010)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ quay lòng vòng cuộc sống 5 nhân vật sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có mong ước làm diễn viên sau đó đã trở nên một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao dịch tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
bác bỏ
bác bỏ Sự mọt sách và hiểu biết cao tay của bốn chàng trai đối lập một cách vui nhộn với kĩ năng giao dịch và hiểu biết phổ biến của Penny. Mỗi người một tính cách khác biệt nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà kỹ thuật thiên tài..

Xem thêm