qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 6)

The Big Bang Theory (Season 6) (2012)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ quay quanh cuộc sống 5 anh hùng sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có ước mơ làm diễn viên sau đó đã vươn lên là một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao dịch tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
thê thiếp
thê thiếp Sự mọt sách và hiểu biết cừ khôi của bốn chàng trai đối lập một cách khôi hài với kĩ năng giao dịch và hiểu biết phổ biến của Penny. Mỗi người một tính cách khác biệt nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà kỹ thuật thiên tài...

Xem thêm