qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 8)

The Big Bang Theory (Season 8) (2014) (2014)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ quay lòng vòng cuộc sống 5 người hùng sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có ước mơ làm diễn viên sau đó đã trở nên một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao tế tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
hoàng hậu
hoàng cỗ áo mọt sách và hiểu biết cao siêu của bốn chàng trai đối chọi một cách hí hước với kỹ năng giao tế và hiểu biết thường nhật của Penny. Mỗi người một tính cách không giống nhau nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà khoa học thiên tài...

hoàng hậu cỗ áo hoàng hậu

    hoàng hậu cỗ áo   hoàng hậu
Xem thêm