qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 9)

The Big Bang Theory (Season 9) (2015)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ quay nói quanh nói quẩn cuộc sống 5 nhân vật sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có mơ ước làm diễn viên sau đó đã vươn lên là một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao tiếp tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
cung phi
cung phi Sự mọt sách và hiểu biết cao tay của bốn chàng trai đối nghịch một cách hài hước với kỹ năng giao tiếp và hiểu biết bình thường của Penny. Mỗi người một tính cách không giống nhau nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà kỹ thuật thiên tài...

Xem thêm