qc1

VỤ NỔ LỚN (PHẦN 12)

The Big Bang Theory (Season 12) (2018)

Nội dung phim

The Big Bang Theory là một sitcom Mỹ quay nói quanh nói quẩn cuộc sống 5 nhân vật sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có ước mơ làm diễn viên sau đó đã sản xuất thành một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao du tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali.
bác bỏ
bác bỏ Sự mọt sách và hiểu biết cao niên của bốn chàng trai đối chọi một cách hí hước với khả năng giao du và hiểu biết tầm thường của Penny. Mỗi người một tính cách không giống nhau nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà kỹ thuật thiên tài...

Xem thêm