qc1

Vùng đất thây ma

Zombieland (2009)

Nội dung phim

Hai người con trai tìm cách xoay sở để sống sót trong một toàn cầu đầy thây ma. Columbus là một người con trai yếu đuối – nhưng nỗi ám ảnh bị thây ma ăn thịt quá lớn giúp anh còn sống sót. Tallahassee là một nhân vật diệt thây ma, người có quyết tâm làm thịt đến cái thây ma rốt cục trên trái đất. Khi họ nhập bọn với Wichita và Little Rock, những người cũng may mắn sống sót giữa đám thây ma, họ sẽ phải cùng nhau xác định cách nào thì ít khổ cực hơn: kết đoàn với nhau hay nạp mạng cho đám thây ma kia.

Xem thêm