qc1

Kỳ Đà Cản Mũi

Blockers (2018)

Nội dung phim

Phim Kỳ Đà Cản Mũi xoay vòng quanh ba vị phụ huynh (Hunter, Lisa và Mitchell), những người đang tìm mọi cách ngăn cản việc con gái của mình nếm trái cấm trong buổi Prom ở trường...

Xem thêm
Kỳ Đà Cản Mũi,Blockers