qc1

Lan Lăng Vương Phi

Princess Of Lanling King (2016)

Nội dung phim

Lan Lăng Vương Phi, Princess Of Lanling King 2016 Phim Lan Lăng Vương Phi có nội dung kể về Nguyên Thanh Tỏa, hậu nhân của gia tộc Đoạn Mộc. Vào cuối thời Đông Tấn, vương triều rung chuyển, chư hầu chia cắt. tục truyền rẳng kẻ nào nắm giữ Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm, kẻ đó có thể thống nhất thiên hạ. Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm là Long Giáo bảo vật, bởi vì chiến loạn mà xiêu bạt thế gian. Long giáo thánh nữ Tử Mị luyện công nhập ma, bị nội lực của mình phản vệ trọng thương, sinh mạng mong manh. Tử Mị trước khi chết ngay tắp lự đem Long giáo truyền thừa truyền lại cho Nguyên Thanh Tỏa, báo cho nàng kín đáo về Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm. Tử Mị dặn dò Nguyên Thanh Tỏa rằng 2 bảo bối có thể đang ở trong tay phản tặc, chỉ có chân long thiên tử kết giao với chính mình mới có thể khiến trần gian không đại loạn. Nguyên Thanh Tỏa để kiếm tìm bảo bối đã hoá trang thành cháu ngoại của Tư Không Phu Nhân ở Bắc Chu là Lý Nga Tư. Lấy lý do gia tộc sa sút, thân mang bảo vật, tìm nơi nương tựa là Bắc Chu - Tư Không phủ.  Trong thời gian này quen biết Lan Lăng Vương - Cao Trương Cung và Vũ Văn Ung. Sau đó xảy ra đoạn tình cảm rối ren. Nguyên Thanh Tỏa rốt cuộc giúp Vũ Văn Ung đạt thành ngôi vị đế vương, và chọn lựa rời khỏi Bắc Chu, cùng Lan Lăng Vương đồng sinh đồng tử.

Xem thêm