qc1

Thái Cổ Thần Vương

god of lost fantasy (2019)

Nội dung phim

Phim Thái Cổ Thần Vương - God of Lost Fantasy  kể về Tần Vấn Thiên thuở nhỏ yếu ớt, từ nhỏ bị ép đến ăn nhờ ở đậu Bạch gia.

bác bỏ cung phi bác bỏ

Sau này, Bạch gia cậy quyền thế, hủy bỏ hôn ước với Diệp gia, càng muốn làm thịt Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chạy thoát, vừa lúc chạm mặt phải biến cố trong hoàng thất. Tam hoàng tử Nghệ Thiên Kiêu soán vị, Tần gia trung liệt bị chém cả nhà. Tần Vấn Thiên tránh thoát một kiếp, một mình lẻn vào hoàng thành, lập lời thề trừ bỏ gian nịnh, chấn chỉnh quốc gia. trên phố đi, Tần Vô Viêm làm bạn với Nhược Hoan, tới Cửu Hoa Môn học võ. Không ngờ thái tử Nghệ Vô Vi cũng đang ẩn náu ở đây. Tần Vô Viêm cùng Mạc gia trưởng nữ Mạc Khuynh Thành bảo kê Nghệ Vô Vi, giúp Vệ Vô Vi vươn lên là hoàng đế. Cuối cùng, hắn không màng danh lợi, cùng Mạc Khuynh Thành ở lại Cửu Hoa Môn thủ hộ tống quốc. 

bác bỏ cung phi bác bỏ

Đón xem Thái Cổ Thần Vương - God Of Lost Fantasy tại phimvip.com nhé.

Xem thêm
god of lost fantasy,Thái Cổ Thần Vương