qc1

Thị Linh Diễn Võ

Soul Buster (2016)

Nội dung phim

Phim Thị Linh Diễn Võ, Soul Buster (2016) : Thị Linh Diễn Võ - Soul Buster: Tại Kinh Châu, Trung Quốc. Một cuốn sách lịch sử ghi chép về thời đại Tam Quốc viết rằng, nơi đây đã từng là một vùng đất chiến tranh bất tận. Một nam sinh Cao Trung tên Tôn Thần, vốn ghét lịch sử về nơi mà cậu sinh sống, đã gặp mặt vài vấn đề về 1 giấc mơ nhất định. Sau khi thức giấc giấc khỏi giấc mơ, những việc quái lạ tuần tự diễn ra, khi chưa kịp nắm bắt vấn đề, thì cậu hốt nhiên đã phải đương đầu với Diên (Ngụy Diên), một trong những vị tưởng từ thời Tam Quốc, người đang có ý định giết mổ cậu ta! Ngay trước khi Diên vung thanh đại đao của mình xuống, một mỹ nhân kỳ bí đã sinh ra trước mặt Tôn Thần...

hậu phi cỗ áo hậu phi

Đón xem Phim Thị Linh Diễn Võ tại phimvip.com

Xem thêm
thi linh dien vo,soul buster,Thị Linh Diễn Võ, Phim Phim Thị Linh Diễn Võ