qc1

Thiếu Niên Giang Hồ Vật Ngữ

the birth of the drama king (2019)

Nội dung phim

Thiếu Niên Giang Hồ Vật Ngữ, The Birth of The Drama King (2019) : Bộ phim Thiếu Niên Giang Hồ Vật Ngữ quay vòng vèo giang hồ tà không thể thắng chính, đúng lúc niên thiếu, có chuyện xưa rét mướt hữu tình. Phim có Ma giáo giáo chủ, có trần giới đệ nhất kiếm khách, có đại phu giang hồ thân thế bí ảnh, có tiểu nha hoàn trung thành một lòng, còn có thêm một hoa khôi diễm lệ vang danh. Nhìn chung đều là những nhân vật không có bất cứ điểm chung nào lại hình thành cùng nhau, cùng nhau đảo loạn mặt hồ xuân thủy của giang hồ.

Chúc khách hàng xem phim vui mắt trên phimvip.com

Xem thêm
the birth of the drama king,Thiếu Niên Giang Hồ Vật Ngữ