qc1

Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire

Dragonheart: Battle for the Heartfire (2017)

Nội dung phim

Phim Tim Rồng trận đấu Dành Heartfire:có nội dung là sau khi vua Gareth tắt hơi thì 2 người anh em tranh nhau ngai rồng vàng, 2 anh em đều xứng đáng vì đều sở hữu sức mạnh của rồng. Nhưng trong lúc đó nguồn sức mạnh của rồng Drago (được gọi là Heartfire) bị đánh cắp, vả vương quốc bị đe dọa. Hai anh em phải câu kết để kiểm soát bình yên vương quốc hoặc mất hết. đón xem phịm Tim Rồng trận đấu Dành Heartfire tại phimvip.com

Xem thêm
tim rong: tran chien danh heartfire,dragonheart: battle for the heartfire,Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire