qc1

Thời Niên Thiếu Obama

Barry (2016)

Nội dung phim

Thời Niên Thiếu Obama, Barry (2016) : Bộ Phim Thời Niên Thiếu Obama quay vòng vo câu chuyện về thời niên thiếu của Tổng thống Mỹ Barack Obama và trục đường dẫn đến sự thành quả của ông. Trong phim tài liệu này Cả nhà sẻ được thưởng thức những thăng trầm của vị Tổng thống này lúc còn là một sinh viên mới đến New York để học tập và sự nỗ lực phấn đấu không hoàn thành nghỉ của ông để đạt được thành quả như ngày hôm nay, vươn lên là Tổng thống da màu thiết bị nhất của nước Mỹ...

phi tần phi tần

Đón xem phim Thời Niên Thiếu Obama tại phimvip.com

Xem thêm
Thời Niên Thiếu Obama,Barry