qc1

Đại Chiến Garm: Người Druid Cuối Cùng

Garm Wars: The Last Druid (2015)

Nội dung phim

Phim Đại Chiến Garm: Người Druid Cuối Cùng, Garm Wars: The Last Druid (2015)​: Đại Chiến Garm kể về cuộc đối đầu mãnh liệt và kéo dài của ba bộ tộc quân sự. Trong một toàn cầu nơi những người bộ đội nhân bản từ ba bộ tộc quân sự này bị nhốt trong một cuộc chiến không khí, đất đai và công nghệ vĩnh viễn, Trong khi chẳng thể thoát khỏi và chỉ có chính họ mới có thể hoàn thành được cuộc hỗn chiến này. Nhưng thốt nhiên có một nhân bản được tách ra khỏi cuộc chiến và thấy mình đang chạy trốn cùng với một nhóm người đồng hành lạ kì. Vậy cuối cùng, cuộc chiến sẽ hoàn thành ra sao? nhân bản trật kia sẽ như thế nào?

cỗ áo cỗ áo

Đón xem Phim Đại Chiến Garm: Người Druid Cuối Cùng, Garm Wars: The Last Druid (2015) tại Phimvip.com!

Xem thêm