qc1

Vân Đồ

Cloud Atlas (2012)

Nội dung phim

Phim Vân Đồ - Cloud Atlas (2012) là một thiên sử thi về loài người mà trong đó, mỗi hành động của mỗi cá nhân lại có tác động, tương tác tới những loài người khác tại quá khứ, bây giờ và tương lai. Sáu anh hùng chính cùng sáu câu truyện kéo dài hơn 5 thế kỉ khởi đầu tại ba lục địa, từ khi Nam thái hoà người đời kỷ 19 kéo dài tới thời kì tận hậu thế tại Hawaii. Mỗi câu truyện được “dẫn dắt” bởi chính anh hùng của câu truyện kế tiếp. Sáu câu truyện nhỏ được hài hòa thành một cốt truyện thống nhất.

bà xã cỗ áo bà xã

Mời Cả nhà đón xem Phim Vân Đồ tại Phimvip.com!

Xem thêm