qc1

Biệt Đội Giải Cứu Gotham

Scooby-Doo And Batman: The Brave And the Bold (2018)

Nội dung phim

Phim Biệt Đội Giải Cứu Gotham kể chuyện Batman lập nhóm với nhóm Scooby Doo khi các nhân vật phản diện từ cả hai con người của họ liên kết để hủy hoại thành phố. Đón xem Phim Biệt Đội Giải Cứu Gotham tại Phimvip.com

Xem thêm
Biệt Đội Giải Cứu Gotham,Scooby-Doo And Batman: The Brave And the Bold