qc1

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện

Princess Agents (2017)

Nội dung phim

Phim Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện kể về câu chuyện xảy ra thời Tây Ngụy. Sở Kiều từ một nữ nô bị khinh thường vươn lên thành nữ cường nhân mạnh mẽ, xóa bỏ chế độ bầy tớ hung ác bấy lâu nay. Sau đó, nàng bị đưa vào nhà Vũ Văn quyền khuynh triều chính, chứng kiến huynh tỷ lần lượt chết thảm, lập lời thề cứu muội muội trốn thoát. Sở Kiều được Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) chú ý, bị ép phải huấn luyện nghiêm khắc, song song kết tình đồng chí sâu sắc với Yến Tuân. thế cục nàng sẽ ra sao mời Anh chị theo họi Sở Kiều Truyện trên phimvip.com.

Xem thêm
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện,Princess Agents