qc1

Nhất Đen Nhì Đỏ Phần 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu

Who Is The Winner Season 6 (1996)

Nội dung phim

Nhất Đen Nhì Đỏ Phần 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu - Who Is The Winner Season 6

bác bỏ cung phi bác bỏ

Nội dung phim Nhất Đen Nhì Đỏ Phần 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu - Who Is The Winner Season 6: 

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tiếp tục chuỗi sự kiện ở phần 5, phần 6 lấy bối cảnh của 4 năm sau đó. Đỗ Thần Trung Quốc Long Tứ ra tù và đi đến Thượng Hải với hai bàn tay trắng. Trên chuyến xe lửa đến Thượng Hải, ngồi cùng toa với Long Tứ toàn là những tay bài bạc nức tiếng trong làng bịp. Cũng trên chuyến xe đó, trong toa xe đó, những oán thù của luật vỉa hè mạnh được yếu thua khởi đầu manh nha. Long Tứ và đám người kia kết làm anh em, thề có phú cùng hưởng, có họa cùng mang, đến Thượng Hải đánh thiên hạ.

bác bỏ cung phi bác bỏ

Đón xem Nhất Đen Nhì Đỏ Phần 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu - Who Is The Winner Season 6 tại PhimVip.com nhé!

Xem thêm
Nhất Đen Nhì Đỏ Phần 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu, Who Is The Winner Season 6