qc1

Đậu Phúc Tu Tiên

Tofu (2017)

Nội dung phim

Phim Đậu Phúc Tu Tiên, Tofu (2017) : Phim Đậu phúc Tu Tiên lấy bối cảnh vào thời Hán Vũ Đế, các loại Đậu được Hoài Nam Vương Lưu An dùng phép hóa thành hình người, ra đời nên Đậu Tộc.Anh chàng Đậu Phúc 1 lòng tin rằng nếu kiên cường tu luyện thì loài Đậu sẽ có thể thành tiên. Thế nhưng, phàm là ai muốn luyện tiên thuật đó đều mất tích 1 cách kỳ lạ và chẳng thể tin được, khiến việc tu tiên tạo ra thành 1 điều chẳng thể nghĩ đến được ...

bác bỏ hiền thê bác bỏ

Đón xem Phim Đậu Phúc Tu Tiên tại phimvip.com

Xem thêm