qc1

Nữ Hoàng Sa Mạc

Queen of the Desert (2015)

Nội dung phim

Nữ Hoàng Sa Mạc, Queen of the Desert (2015) : Bộ Phim nữ vương Sa Mạc là một tác phẩm phim tự do do đạo diễn Werner Herzog chỉ huy thực hiện. Bộ phim sẽ xoay quanh co cuộc sống của Gertrude Bell - nhà văn, nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm, nhà vẽ bản đồ và tùy viên chính trị của Đế chế Anh...

Xem thêm
Nữ Hoàng Sa Mạc,Queen of the Desert