qc1

Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục

Tremors: A Cold Day in Hell (2018)

Nội dung phim

 Phim Rồng Đất: Ngày lạnh mát Ở Địa Ngục là phần tiếp theo tìm thấy Burt Gummer và đàn ông Travis tại một trạm nghiên cứu từ xa, nơi họ phải đối mặt với thú vật Graboids đã được trở thành vũ trang sống. Đón xem tại phimvip.com

Xem thêm
Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục,Tremors: A Cold Day in Hell