qc1

Bông Hồng Sát Thủ

Maria (2019)

Nội dung phim

Phim Bông Hồng Sát Thủ kể về câu chuyện của: Lily - nữ sát thủ của tổ chức có tên gọi Bông Hồng Đen (BlackRose), Lily làm phản lại tổ chức của mình  để chọn cuộc sống phổ biến như bao người. 7 năm sau đó khi biết tin cô còn sống tổ chức sát thủ đã cho thành viên của mình xử lý cô cùng với gia đình. Cuộc săn tử thần bắt đầu... Đón xem phim bông hồng sát thủ tại phimvip.com

Xem thêm
Bông Hồng Sát Thủ,Maria