qc1

Đắc Kỷ Trụ Vương

God of Honour (2001)

Nội dung phim

Hoả Đức tinh quân trông coi đàn nai, bị Lý Tịnh bắn trúng, nên được đầu thai vào trằn Đường Quang, nhà Lý Tịnh. Ân Thập nương, vợ Lý Tịnh, mang thai 3 năm 6 tháng, hình thành 1 quả cầu, nở ra Lý Na Tra. Na Tra biết Lý Tịnh ngày xưa giết thịt mình, bèn bỏ nhà lên miếu Nữ Oa ở và được Ân Thập nương dạy dỗ, và được Lý Tịnh thừa nhận là con mình. chúa thượng trước lúc khuất nằm mơ thấy Na Tra giết thịt Trụ vương, buộc phải Lý Tịnh giết thịt Na Tra và truyền ngôi lại cho Trụ vương. Lý Tịnh bèn bỏ Na Tra trong rừng. Na Tra thiên nhiên gặp gỡ Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử, cả 3 được sơn thần huấn luyện tài giỏi. Trụ vương gả Liễu Tì Bà cho Lý Tịnh. Cả 3 người gặp gỡ Tây bá hầu, được cho đi học ở Tây Kỳ.

Xem thêm