qc1

Mị Nguyệt Truyện

The Legend Of Miyue (2015) (2015)

Nội dung phim

Nội Dung Phim

bác bỏ cung phi bác bỏ

Mị Nguyệt Truyện kể về cuộc thế của nàng Mị Nguyệt từ lúc còn là công chúa đến khi đăng cơ thành thái hậu bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (tên gọi trước là “Đại Tần Tuyên thái hậu”) của nhà văn Tưởng Thắng Nam. Tiểu thuyết kể về cuộc thế đầy truyền kỳ của Mị Bát Tử – thân mẫu của Tần Chiêu Vương. Từ cái tên “Mị Nguyệt” được tìm thấy trong những tàn dư ở Binh Mã Dũng và cái danh hiệu phi tử của Tần Huệ Vương Mị Nguyệt được thấy khắc trên miếng ngói của cung A Phòng người ta phỏng đoán Mị Bát Tử chính là Mị Nguyệt

Xem thêm