qc1

Dương Quý Phi

Legend Of Lady Yang (1998) (1998)

Nội dung phim

Dương Quý Phi nói về cuộc đời của cung nữ tên Ngọc Hoàn, sau bao phen lận đận được vào cung. Nhưng vào cung thì cuộc đời của cô chạm mặt bao lăm là sóng gió khác vì cuộc sóng đấu đá chốn hậu cung. Kẻ thương người ghét, ganh tỵ rồi hãm hại lẫn nhau, người thì nói cô làm hoàng thượng si mê biếng nhác chuyện triều chính...

Xem thêm