qc1

Quân Sư Kỳ Tài (Quân Sư Liên Minh)

The Advisors Alliance (2017)

Nội dung phim

The Advisors Alliance -  bức tranh quý hiếm về thế cuộc Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư nổi lừng lẫy thời Tam Quốc...

hiền thê áo quan hiền thê

Nội dung phim Quân Sư Kỳ Tài (Quân Sư Liên Minh):

hiền thê áo quan hiền thê

Quân Sư Kỳ Tài (Quân Sư Liên Minh) kể về câu chuyện sau khi đại trượng phu Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Nguỵ, thì cương vực Trung Nguyên từ đó đã dần dần xuất hiện nên thế chân vạc.

hiền thê áo quan hiền thê

Tuy nhiên, với nhân tài mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền tảng trước hết trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, xoá sổ nhà Ngô và hợp nhất cương vực đã bị phân cắt thâm thúy của Trung Nguyên thành một mối....

hiền thê áo quan hiền thê

Liệu rằng công cuộc hợp nhất cương vực sẽ có những diễn biến ra sao?

hiền thê áo quan hiền thê

Cùng đón xem các tập phim Quân Sư Kỳ Tài (Quân Sư Liên Minh) trên phimvip.com nhé!!!

hiền thê áo quan hiền thê
 
Xem thêm
The Advisors Alliance,Quân Sư Kỳ Tài ,Quân Sư Liên Minh,liên minh quân sư