qc1

HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG

The Last Emperor (1987) (1987)

Nội dung phim

Là bộ phim tiểu sử về cuộc đời của Phổ Nghi, vị hoàng đế rốt cục của Trung Hoa. Bộ phim diễn tả phần nhiều cuộc đời Phổ Nghi, từ lúc lên ngôi khi còn rất nhỏ cho tới lúc bị giam giữ và phóng thích bởi chính quyền Cộng hòa quần chúng Trung Hoa, sau đó sống những năm cuối đời tại đây.

Xem thêm