qc1

Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha

Impasse Rescue (2020)

Nội dung phim

Impasse Rescue -  hành trình giải cứu tướng quân Lý truy vấn Phong trong thành Bắc Pha...

thê thiếp quan tài thê thiếp

Nội dung phim Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha 

thê thiếp quan tài thê thiếp

Phim Tám Trăm Hùng Binh Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha Tiến Về Bắc Pha  là cuộc hành trình giải cứu tướng quân Lý truy vấn Phong trong thành Bắc Pha.

thê thiếp quan tài thê thiếp

Cầm binh hơn 30 năm và có không ít lần đại thắng, giúp Thần Châu mở mang biên cương, Lý tướng quân luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của các quân sĩ trong mỗi trận đánh.

thê thiếp quan tài thê thiếp

Tuy nhiên, lần tiến công quân Sa Man khiến đội quân của ông thiệt hại nặng nề, bị vây bắt trong thành, tiến không được lùi không xong, chỉ chờ quân địch đến để liều mạng. nhận được thông tinh, tướng Hoàng Tự Tại không vội hành binh giải cứu. Với đội ngũ 5 nghìn kỵ binh và 20 nghìn bộ binh chẳng thể nào đấu lại 100 nghìn quân Bắc Pha tinh nhuệ, Hoàng tướng quân tìm cách hoãn binh để tìm kế sách kiêm toàn nhất.

thê thiếp quan tài thê thiếp

Lúc này, con gái của truy vấn Phong rất tức giận vì quyết định của Tự Tại, nhưng sau cuối cũng chịu hợp tác với anh. Cuối cùng, chỉ cần 800 hùng binh, Hoàng tướng quân đã có thể đánh tan thành Bắc Pha.

thê thiếp quan tài thê thiếp

Liệu câu chuyện lịch sử sẽ được tái tạo qua Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha  ra sao?

thê thiếp quan tài thê thiếp

 

thê thiếp quan tài thê thiếp

Đón xemTám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha - Impasse Rescue trên phimvip.com nhé!

thê thiếp quan tài thê thiếp
 
Xem thêm
Impasse Rescue,Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha