qc1

Thiên Kiếm Quần Hiệp

The God Of Sword (2018) (2005)

Nội dung phim

Nội dung của Bộ phim Thiên Kiếm Quần Hiệp xoay loanh quanh trận đấu đấu chống lại thế lực bất minh là Tân Nguyệt giáo nhằm kiểm soát an toàn chính nghĩa cho võ lâm. Lúc bấy giờ võ lâm đang rối loạn vì cuộc tranh giành một thanh kiếm tên là Kiếm Thần. Vì nó mà không biết bao nhiêu mạng võ sĩ giang hồ đã ngã xuống.

Xem thêm